Dé specialist in bedrijfsovername

Wilt u uw bedrijf verkopen? Of wilt u een bedrijf kopen?

Met onze kennis op het gebied van bedrijfsovername en met uw wensen, zorgen wij voor een individuele aanpak op maat. Bij CompanyCure kunt u terecht voor professionele ondersteuning van alle facetten in het bedrijfsovernameproces. Van A tot Z.

Branche

CompanyCure is dé bedrijfsovername specialist voor facilitaire bedrijven en financieel dienstverleners.
Facilitaire branche

Facilitair

Zoals schoonmaak-, catering-, beveiligings-, installatie-, bouw-, en overige onderhoudsbedrijven.

Financiële branche

Financieel

Zoals accountants- en administratiekantoren (i.s.m. partner MaeS en Partners collega’s).

Onze werkwijze

Iedere ondernemer heeft soms een duwtje in de juiste richting nodig. Strategische opties op een heldere manier in uw gedachten te krijgen en te structureren. Waardoor u uw doelstellingen kunt bepalen en realiseren. Met een fris en creatief team zorgen wij ervoor dat u blijft of gaat doen waar u goed in bent: ondernemen met succes. En daarbij kijken we naar de toekomstige waarde van uw bedrijf. Met een stapsgewijze aanpak ondersteunt CompanyCure ondernemers & organisaties.

8 STAPPENPLAN VOOR VERKOOP

8 STAPPENPLAN VOOR VERKOOP

Het stappenplan voor de begeleiding van het verkoopproces is dynamisch. CompanyCure helpt de verkopende partij om de juiste koper te vinden en te anticiperen en invulling te geven aan het verkoopproces. Het stappenplan is gebaseerd op exclusiviteit van de verkoopbegeleiding. In het algemeen zijn de volgende stappen te onderscheiden:

 1. Eerste inventarisatiegesprek, waarna overeenkomst tussen verkoper en CompanyCure inzake de voorwaarden van de begeleiding van het verkoopproces. 
 2. Opstellen van strategische plan van aanpak van het verkoopproces. Er wordt een een (anoniem) kaderprofiel opgesteld en de benadering en het verwachtingspatroon wordt vastgelegedd. Tevens wordt een lijst van potentiele kopers opgesteld uit het bestaande netwerk. 
 3. Opstellen en onderbouwen van de bedrijfswaardering en vaststelling van verkoopprijs.
  Opstellen van het informatiememorandum. Hierin worden concreet de organisatie en activiteiten voor potentiele kopers beschreven (zie pagina 4).
  Opstellen lijst van potentiele kopers/partijen waarmee contact gezocht kan worden.
 4. Uitzetten in het netwerk van het kaderprofiel in de markt & en tactisch benaderen potentiele kopers.
  Ondertekening van geheimhoudingsverklaring (GHV) bij eerste gesprek potentiele koper.
 5. Eerste gesprekken met potentiele kopers. Bij evaluatie vervolg afstemmen.
  Garantieverstrekking door kandidaat-koper over wijze van financiering aankoop.
  Verstrekken van informatiememorandum aan kandidaat-koper(s) op basis GHV.
  Vervolggesprek(ken) en onderhandelingen over voorwaarden van de koop.
 6. Bij overeenstemming wordt een intentieverklaring (LOI) opgesteld. Deze wordt getekend en geeft op bindende wijze de hoofdlijnen van de afspraken weer.
  Juridische check van intentieverklaring door partijen.
 7. Detailonderhandelingen en boekenonderzoek (due diligence) door koper.
  Eventuele afsluitende onderhandelingen.
 8. Het overnamecontract wordt opgesteld en de overdrachtsdatum en betalingsmodaliteiten worden bepaald.
  Juridische check overnamecontract is aanbevolen.
  Contract wordt ondertekend (bij aandelentransactie via de notaris).

 

8 STAPPENPLAN VOOR KOOP

8 STAPPENPLAN VOOR KOOP

Het stappenplan voor de begeleiding van het koopproces is dynamisch. CompanyCure helpt de kopende partij de juiste verkopende partij te vinden en om te anticiperen en invulling te geven aan het koopproces. Het stappenplan is gebaseerd op exclusiviteit van de koopbegeleiding. In het algemeen zijn de volgende stappen te onderscheiden:

 1. Eerste inventarisatiegesprek, waarna overeenkomst tussen koper en CompanyCure inzake de voorwaarden van begeleiding van het koopproces. 
 2. Opstellen van strategische plan van aanpak van het koopproces. Er wordt een een (anoniem) kaderprofiel opgesteld van de wensen en eisen van koper en de benadering en het verwachtingspatroon worden vastgelegd. Tevens wordt een lijst van potentiele verkopende partijen opgesteld uit het bestaande netwerk. 
 3. Start zoektocht bedrijf: anoniem worden potentiële verkopende bedrijven benaderd evenals het netwerk. 
 4. Eerste gesprekken en selectie met kandidaat-partijen.
  Vervolggesprekken met geselecteerde en (mogelijk) passende partijen.
  Verzamelen en bestuderen van relevante, te ontvangen bedrijfsinformatie van verkopende partij.
  Uitvoeren eigen waarderingsadvies in relatie tot gestelde vraagprijs en dealstructuur.
 5. Vervolggesprek(ken) en onderhandelingen over voorwaarden van de koop.
  Afstemmen/inrichten financiering.
 6. Bij overeenstemming wordt een intentieverklaring (LOI) opgesteld. Deze wordt getekend en geeft op bindende wijze hoofdlijnen van de afspraken tussen beide partijen weer.
  Juridische check intentieverklaring door advocaat.
 7. Detailonderhandelingen en due diligence (DD) onderzoek (boekenonderzoek). Due diligence wordt uitgevoerd aan de hand van een specifieke DD-onderzoekslijst.
 8. Het overnamecontract wordt opgesteld inclusief afspraken over aansprakelijkheid / garanties / vrijwaringen en de overdrachtsdatum en betalings-modaliteiten worden bepaald.
  Juridische check overnamecontract door advocaat en contract wordt ondertekend.

 

CompanyCure heeft een strategische samenwerking met Maes en Partners op het gebied van bedrijfsovername

Uw specialist in
bedrijfsovername voor het MKB